Hinnakiri

Korrektselt likvideerimata ettevõte võib kaasa tuua palju probleeme. Meiega võid olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on vormistatud korrektselt. Ettevõte võib küll olla tegevuse lõpetanud, kuid kui see on jäetud likvideerimata, tuleb igal aastal esitada aruandlust nii maksu- kui ka tolliametile ning majandusaasta aruanne äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine või probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob enamasti

Soovid, et Sinu töötajad oleksid edukamad ja õnnelikumad, aga ei tea kust alustada? Meie aitame väikestel ja keskmistel ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi. Kui teil puudub ajutiselt personalijuht, siis saame meie tema rolli ja ülesanded ajutiselt üle võtta. Vahel on lihtsalt keeruline inimeste juhtimise olukord, mis vajab head lahendust ja konsultatsiooni personalitöö professionaaliga. Kui Sa ei

Erinevad muudatused Eesti ettevõtte andmetes tuleb registreerida äriregistris. Pakume äriühingu või mittetulundusühingu kompaktset lahendust alates dokumentide koostamisest ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis. Teenus sobib nii residentidele, e-residentidele kui ka mitteresidentidele. Koostame hinnapakkumise vastavalt muudatuste sisule. Teeme muudatused registrikaardil ja registriandmetes: Ettevõtte juriidilise nime muutmine €55 Ettevõtte

Krüptorahade raamatupidamine on keeruline valdkond ka raamatupidjatele, kuna tegu on paljude jaoks tundmatu valdkonnaga. Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (PTP- instrumentide) kajastamine. Kuidas tuleks krüptoraha tehinguid avalikustada ehk kajastada raamatupidamise aastaaaruandes? Esitada kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni. Lähtuvalt olulisusest ettevõtte aruandele, avalikustada järgnev: arvestuspõhimõtted saldod aruandeperioodi

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile ja lisaks kajastama majandusaasta lõppu seisuga õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuud pärast majandusaasta lõppu ehk enamasti on tähtajaks 30.06. Ettevõtte majandusaasta aruande vastu tunneb huvi äriregister, kes kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule,

Erinevad muudatused Eesti ettevõtte andmetes tuleb registreerida äriregistris. Pakume äriühingu või mittetulundusühingu kompaktset lahendust alates dokumentide koostamisest ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis. Teenus sobib nii residentidele, e-residentidele kui ka mitteresidentidele. Koostame hinnapakkumise vastavalt muudatuste sisule. Teeme muudatused registrikaardil ja registriandmetes: Ettevõtte juriidilise nime muutmine Ettevõtte juriidilise

Millisel juhul on EORI numbrit vaja registreerida? Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. EORI (ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel. EORI numbri registreerimise hind 35 eurot (ühekordne) sisaldub: Taotluse ettevalmistamine kliendi poolt antud andmetega.

Mida tuleks teada kui soovid käibemaksu välisriigist tagasi taotleda ? Kui sa oled ostnud kaupu ja/ või teenuseid teistest riikidest ja maksnud selle eest vastava riigi käibemaksu (ja kulutused on tehtud ettevõtluse tarbeks), siis võid selle makstud käibemaksu tagasi taotleda. Enim levinud kululiigid, mida asukohariigis alati käibemaksuga maksustatakse ning millelt on õigus sisendkäibemaksu tagasi taotleda,

Millal on minu ettevõttel vaja registreerida KMKR number? Võid alustada oma teenuste müümist ilma käibemaksunumbrita, kuid ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena on kohustuslik, kui: käive ületab kalendriaasta algusest arvestades 40 000 eurot (erand kehtib müügile ÜKSNES väljaspool ELi) JA/VÕI hakkad osutama digiteenuseid (tarkvara, digitaalne sisu vms) Euroopa Liidu üksikisikutele või ettevõtetele, kellel puudub VIESi andmebaasi andmeil kehtiv

Korrektselt likvideerimata ettevõte võib kaasa tuua palju probleeme. Meiega võid olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on vormistatud korrektselt. Ettevõte võib küll olla tegevuse lõpetanud, kuid kui see on jäetud likvideerimata, tuleb igal aastal esitada aruandlust nii maksu- kui ka tolliametile ning majandusaasta aruanne äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine või probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob enamasti

Tänapäeval uut firmat luua ei ole üldsegi keeruline. Seda tehakse kas internet teel või notari kaudu. Pärast riigilõivu tasumist saab Teist omanik vähem kui ööpäeva jooksul kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva. Goals Accounting aitab valida õiget omandivormi sõltuvalt äritegevuse planeerimisest. Samuti toetades Teid just raamatupidamises, eriti kui olete alustav ettevõtja ja pole ettevõtlusega kokku

Meilt saad personali ja palgaarvestust tellida ettevõtte raamatupidamise lisana või eraldi teenusena. Seadused muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu vajab palgaarvestus professionaalset ja usaldusväärset koostööpartnerit. Meiega võid olla kindel, et palgaarvestus toimub alati vastavuses kehtivale seadusele. Pakume palgaarvestust nii alustavatele väikeettevõttele, kes on alles palkamas enda esimesi töötajaid. Samuti suurtele ja tegutsevatele ettevõtetele, 

Millisel juhul on EORI numbrit vaja registreerida? Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. EORI (ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel. EORI numbri registreerimise hind 35 eurot (ühekordne) sisaldub: Taotluse ettevalmistamine kliendi poolt antud andmetega.

Mida tuleks teada kui soovid käibemaksu välisriigist tagasi taotleda ? Kui sa oled ostnud kaupu ja/ või teenuseid teistest riikidest ja maksnud selle eest vastava riigi käibemaksu (ja kulutused on tehtud ettevõtluse tarbeks), siis võid selle makstud käibemaksu tagasi taotleda. Enim levinud kululiigid, mida asukohariigis alati käibemaksuga maksustatakse ning millelt on õigus sisendkäibemaksu tagasi taotleda,

Millal on minu ettevõttel vaja registreerida KMKR number? Võid alustada oma teenuste müümist ilma käibemaksunumbrita, kuid ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena on kohustuslik, kui: käive ületab kalendriaasta algusest arvestades 40 000 eurot (erand kehtib müügile ÜKSNES väljaspool ELi) JA/VÕI hakkad osutama digiteenuseid (tarkvara, digitaalne sisu vms) Euroopa Liidu üksikisikutele või ettevõtetele, kellel puudub VIESi andmebaasi andmeil kehtiv

Konsolideerimisgrupile kui tervikule majandusüksuse printsiibi rakendamise lõpptulemusena, esitatakse konsolideerimisgrupi aruandeperioodi alguse ja lõpu finantsseisundid ning aruandeperioodi finantstulemus ja rahavoog kogu ühise valitseva mõjuvõimu (kontrolli) all olevate majandusüksuste rühma kohta. Konsolideeritud finantsaruandluse koostamise kohustus on konsolideerival üksusel (emaettevõttel), kes on ise samas ka üheks konsolideerimisgrupi majandusüksuseks. Sedakaudu tekib konsolideeriva üksuse puhul alati lisaks küsimus või küsimused,

Finantsnõustamine ei ole mõeldud vaid suurettevõtetele. Väike-ettevõttel on palju võita, kui numbrid läbipaistvamaks muuta. Finantsnõustamise üldiseks eesmärgiks on firma majandusliku olukorra tugevdamine, muuta äritegevus edukamaks ja konkurentsivõimelisemaks, tõusta uuele tasemele. Asjatundlik finantsanalüüs aitab teha paremaid otsuseid, optimeerida tegevusprotsesse ja tõsta kogu ettevõtte tegevuse efektiivsust. Edukas finantsjuhtimine aitab hoida kulud madalal, suurendada kasumit jne. Finantsjuhtimises tehtud

Kui otsid oma ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks usaldusväärset, professionaalset ja pühendunud partnerit, siis oled õiges kohas. Goals Accounting OÜ raamatupidamisteenus on suunatud ettevõtetele, kelle jaoks põhitöökohaga raamatupidaja tööle võtmine ei ole otstarbekas. Koostöö võib kujuneda erialasest nõustamisest kuni tervikliku finantslahenduseni. Ärimaailmas on tuleviku keskmeks edukas ettevõtlus meie kiirelt muutuv ja innovatiivne tänapäev ja kuna oskuslikule ettevõtlustegevusele

Juhendame majandustarkvara üksikuid mooduleid ja abistame praktiliste näidetega. Paneme kokku vajaduspõhiselt just Sinule mõeldud õppeprogrammi sealjuures aidates valida Sinule õiget raamatupidamise tarkvara vastavalt äriühingu vajadusele. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised majandustarkvarast ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi erinevad töölõigud otse programmis sh. alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja aruande koostamiseni. Majandustarkvara

Korrektselt likvideerimata ettevõte võib kaasa tuua palju probleeme. Meiega võid olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on vormistatud korrektselt. Ettevõte võib küll olla tegevuse lõpetanud, kuid kui see on jäetud likvideerimata, tuleb igal aastal esitada aruandlust nii maksu- kui ka tolliametile ning majandusaasta aruanne äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine või probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob enamasti

Tänapäeval uut firmat luua ei ole üldsegi keeruline. Seda tehakse kas internet teel või notari kaudu. Pärast riigilõivu tasumist saab Teist omanik vähem kui ööpäeva jooksul kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva. Goals Accounting aitab valida õiget omandivormi sõltuvalt äritegevuse planeerimisest. Samuti toetades Teid just raamatupidamises, eriti kui olete alustav ettevõtja ja pole ettevõtlusega kokku

Kui otsid oma ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks usaldusväärset, professionaalset ja pühendunud partnerit, siis oled õiges kohas. Goals Accounting OÜ raamatupidamisteenus on suunatud ettevõtetele, kelle jaoks põhitöökohaga raamatupidaja tööle võtmine ei ole otstarbekas. Koostöö võib kujuneda erialasest nõustamisest kuni tervikliku finantslahenduseni. Ärimaailmas on tuleviku keskmeks edukas ettevõtlus meie kiirelt muutuv ja innovatiivne tänapäev ja kuna oskuslikule ettevõtlustegevusele

Iga päev muutuvad maailma eri paigus maksuregulatsioonid, reeglid ja lepingud.  Goals Accounting pakub maksunõustamist tulumaksu, käibemkasu ja muude maksude küsimustes. Anname oma hinnangu tehinguga kaasnevatele maksutagajärgedele. Maksunõustamisel lähtume alati ettevõtte või üksiksiku eesmärkidest. Asjatundlik nõu aitab kindlamalt vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid. Pakume konkreetseid ja konstruktiivseid lahendusi nii maksude planeerimisel

Juhendame majandustarkvara üksikuid mooduleid ja abistame praktiliste näidetega. Paneme kokku vajaduspõhiselt just Sinule mõeldud õppeprogrammi sealjuures aidates valida Sinule õiget raamatupidamise tarkvara vastavalt äriühingu vajadusele. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised majandustarkvarast ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi erinevad töölõigud otse programmis sh. alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja aruande koostamiseni. Majandustarkvara

Juhendame majandustarkvara üksikuid mooduleid ja abistame praktiliste näidetega. Paneme kokku vajaduspõhiselt just Sinule mõeldud õppeprogrammi sealjuures aidates valida Sinule õiget raamatupidamise tarkvara vastavalt äriühingu vajadusele. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised majandustarkvarast ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi erinevad töölõigud otse programmis sh. alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja aruande koostamiseni. Majandustarkvara

Soovid, et Sinu töötajad oleksid edukamad ja õnnelikumad, aga ei tea kust alustada? Meie aitame väikestel ja keskmistel ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi. Kui teil puudub ajutiselt personalijuht, siis saame meie tema rolli ja ülesanded ajutiselt üle võtta. Vahel on lihtsalt keeruline inimeste juhtimise olukord, mis vajab head lahendust ja konsultatsiooni personalitöö professionaaliga. Kui Sa ei

Krüptorahade raamatupidamine on keeruline valdkond ka raamatupidjatele, kuna tegu on paljude jaoks tundmatu valdkonnaga. Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (PTP- instrumentide) kajastamine. Kuidas tuleks krüptoraha tehinguid avalikustada ehk kajastada raamatupidamise aastaaaruandes? Esitada kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni. Lähtuvalt olulisusest ettevõtte aruandele, avalikustada järgnev: arvestuspõhimõtted saldod aruandeperioodi

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile ja lisaks kajastama majandusaasta lõppu seisuga õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuud pärast majandusaasta lõppu ehk enamasti on tähtajaks 30.06. Ettevõtte majandusaasta aruande vastu tunneb huvi äriregister, kes kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule,

Millisel juhul on EORI numbrit vaja registreerida? Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. EORI (ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel. EORI numbri registreerimise hind 35 eurot (ühekordne) sisaldub: Taotluse ettevalmistamine kliendi poolt antud andmetega.

Mida tuleks teada kui soovid käibemaksu välisriigist tagasi taotleda ? Kui sa oled ostnud kaupu ja/ või teenuseid teistest riikidest ja maksnud selle eest vastava riigi käibemaksu (ja kulutused on tehtud ettevõtluse tarbeks), siis võid selle makstud käibemaksu tagasi taotleda. Enim levinud kululiigid, mida asukohariigis alati käibemaksuga maksustatakse ning millelt on õigus sisendkäibemaksu tagasi taotleda,

Millal on minu ettevõttel vaja registreerida KMKR number? Võid alustada oma teenuste müümist ilma käibemaksunumbrita, kuid ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena on kohustuslik, kui: käive ületab kalendriaasta algusest arvestades 40 000 eurot (erand kehtib müügile ÜKSNES väljaspool ELi) JA/VÕI hakkad osutama digiteenuseid (tarkvara, digitaalne sisu vms) Euroopa Liidu üksikisikutele või ettevõtetele, kellel puudub VIESi andmebaasi andmeil kehtiv

Korrektselt likvideerimata ettevõte võib kaasa tuua palju probleeme. Meiega võid olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on vormistatud korrektselt. Ettevõte võib küll olla tegevuse lõpetanud, kuid kui see on jäetud likvideerimata, tuleb igal aastal esitada aruandlust nii maksu- kui ka tolliametile ning majandusaasta aruanne äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine või probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob enamasti

Tänapäeval uut firmat luua ei ole üldsegi keeruline. Seda tehakse kas internet teel või notari kaudu. Pärast riigilõivu tasumist saab Teist omanik vähem kui ööpäeva jooksul kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva. Goals Accounting aitab valida õiget omandivormi sõltuvalt äritegevuse planeerimisest. Samuti toetades Teid just raamatupidamises, eriti kui olete alustav ettevõtja ja pole ettevõtlusega kokku

Iga päev muutuvad maailma eri paigus maksuregulatsioonid, reeglid ja lepingud.  Goals Accounting pakub maksunõustamist tulumaksu, käibemkasu ja muude maksude küsimustes. Anname oma hinnangu tehinguga kaasnevatele maksutagajärgedele. Maksunõustamisel lähtume alati ettevõtte või üksiksiku eesmärkidest. Asjatundlik nõu aitab kindlamalt vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid. Pakume konkreetseid ja konstruktiivseid lahendusi nii maksude planeerimisel

Meilt saad personali ja palgaarvestust tellida ettevõtte raamatupidamise lisana või eraldi teenusena. Seadused muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu vajab palgaarvestus professionaalset ja usaldusväärset koostööpartnerit. Meiega võid olla kindel, et palgaarvestus toimub alati vastavuses kehtivale seadusele. Pakume palgaarvestust nii alustavatele väikeettevõttele, kes on alles palkamas enda esimesi töötajaid. Samuti suurtele ja tegutsevatele ettevõtetele, 

Soovid, et Sinu töötajad oleksid edukamad ja õnnelikumad, aga ei tea kust alustada? Meie aitame väikestel ja keskmistel ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi. Kui teil puudub ajutiselt personalijuht, siis saame meie tema rolli ja ülesanded ajutiselt üle võtta. Vahel on lihtsalt keeruline inimeste juhtimise olukord, mis vajab head lahendust ja konsultatsiooni personalitöö professionaaliga. Kui Sa ei

Iga päev muutuvad maailma eri paigus maksuregulatsioonid, reeglid ja lepingud.  Goals Accounting pakub maksunõustamist tulumaksu, käibemkasu ja muude maksude küsimustes. Anname oma hinnangu tehinguga kaasnevatele maksutagajärgedele. Maksunõustamisel lähtume alati ettevõtte või üksiksiku eesmärkidest. Asjatundlik nõu aitab kindlamalt vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid. Pakume konkreetseid ja konstruktiivseid lahendusi nii maksude planeerimisel

Meilt saad personali ja palgaarvestust tellida ettevõtte raamatupidamise lisana või eraldi teenusena. Seadused muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu vajab palgaarvestus professionaalset ja usaldusväärset koostööpartnerit. Meiega võid olla kindel, et palgaarvestus toimub alati vastavuses kehtivale seadusele. Pakume palgaarvestust nii alustavatele väikeettevõttele, kes on alles palkamas enda esimesi töötajaid. Samuti suurtele ja tegutsevatele ettevõtetele, 

Soovid, et Sinu töötajad oleksid edukamad ja õnnelikumad, aga ei tea kust alustada? Meie aitame väikestel ja keskmistel ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi. Kui teil puudub ajutiselt personalijuht, siis saame meie tema rolli ja ülesanded ajutiselt üle võtta. Vahel on lihtsalt keeruline inimeste juhtimise olukord, mis vajab head lahendust ja konsultatsiooni personalitöö professionaaliga. Kui Sa ei

Meilt saad personali ja palgaarvestust tellida ettevõtte raamatupidamise lisana või eraldi teenusena. Seadused muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu vajab palgaarvestus professionaalset ja usaldusväärset koostööpartnerit. Meiega võid olla kindel, et palgaarvestus toimub alati vastavuses kehtivale seadusele. Pakume palgaarvestust nii alustavatele väikeettevõttele, kes on alles palkamas enda esimesi töötajaid. Samuti suurtele ja tegutsevatele ettevõtetele, 

Krüptorahade raamatupidamine on keeruline valdkond ka raamatupidjatele, kuna tegu on paljude jaoks tundmatu valdkonnaga. Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (PTP- instrumentide) kajastamine. Kuidas tuleks krüptoraha tehinguid avalikustada ehk kajastada raamatupidamise aastaaaruandes? Esitada kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni. Lähtuvalt olulisusest ettevõtte aruandele, avalikustada järgnev: arvestuspõhimõtted saldod aruandeperioodi

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile ja lisaks kajastama majandusaasta lõppu seisuga õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuud pärast majandusaasta lõppu ehk enamasti on tähtajaks 30.06. Ettevõtte majandusaasta aruande vastu tunneb huvi äriregister, kes kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule,

Juhendame majandustarkvara üksikuid mooduleid ja abistame praktiliste näidetega. Paneme kokku vajaduspõhiselt just Sinule mõeldud õppeprogrammi sealjuures aidates valida Sinule õiget raamatupidamise tarkvara vastavalt äriühingu vajadusele. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised majandustarkvarast ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi erinevad töölõigud otse programmis sh. alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja aruande koostamiseni. Majandustarkvara

Erinevad muudatused Eesti ettevõtte andmetes tuleb registreerida äriregistris. Pakume äriühingu või mittetulundusühingu kompaktset lahendust alates dokumentide koostamisest ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis. Teenus sobib nii residentidele, e-residentidele kui ka mitteresidentidele. Koostame hinnapakkumise vastavalt muudatuste sisule. Teeme muudatused registrikaardil ja registriandmetes: Ettevõtte juriidilise nime muutmine Ettevõtte juriidilise

Millisel juhul on EORI numbrit vaja registreerida? Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. EORI (ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel. EORI numbri registreerimise hind 35 eurot (ühekordne) sisaldub: Taotluse ettevalmistamine kliendi poolt antud andmetega.

Mida tuleks teada kui soovid käibemaksu välisriigist tagasi taotleda ? Kui sa oled ostnud kaupu ja/ või teenuseid teistest riikidest ja maksnud selle eest vastava riigi käibemaksu (ja kulutused on tehtud ettevõtluse tarbeks), siis võid selle makstud käibemaksu tagasi taotleda. Enim levinud kululiigid, mida asukohariigis alati käibemaksuga maksustatakse ning millelt on õigus sisendkäibemaksu tagasi taotleda,

Millal on minu ettevõttel vaja registreerida KMKR number? Võid alustada oma teenuste müümist ilma käibemaksunumbrita, kuid ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena on kohustuslik, kui: käive ületab kalendriaasta algusest arvestades 40 000 eurot (erand kehtib müügile ÜKSNES väljaspool ELi) JA/VÕI hakkad osutama digiteenuseid (tarkvara, digitaalne sisu vms) Euroopa Liidu üksikisikutele või ettevõtetele, kellel puudub VIESi andmebaasi andmeil kehtiv

Kui otsid oma ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks usaldusväärset, professionaalset ja pühendunud partnerit, siis oled õiges kohas. Goals Accounting OÜ raamatupidamisteenus on suunatud ettevõtetele, kelle jaoks põhitöökohaga raamatupidaja tööle võtmine ei ole otstarbekas. Koostöö võib kujuneda erialasest nõustamisest kuni tervikliku finantslahenduseni. Ärimaailmas on tuleviku keskmeks edukas ettevõtlus meie kiirelt muutuv ja innovatiivne tänapäev ja kuna oskuslikule ettevõtlustegevusele

Soovid, et Sinu töötajad oleksid edukamad ja õnnelikumad, aga ei tea kust alustada? Meie aitame väikestel ja keskmistel ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi. Kui teil puudub ajutiselt personalijuht, siis saame meie tema rolli ja ülesanded ajutiselt üle võtta. Vahel on lihtsalt keeruline inimeste juhtimise olukord, mis vajab head lahendust ja konsultatsiooni personalitöö professionaaliga. Kui Sa ei

Erinevad muudatused Eesti ettevõtte andmetes tuleb registreerida äriregistris. Pakume äriühingu või mittetulundusühingu kompaktset lahendust alates dokumentide koostamisest ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis. Teenus sobib nii residentidele, e-residentidele kui ka mitteresidentidele. Koostame hinnapakkumise vastavalt muudatuste sisule. Teeme muudatused registrikaardil ja registriandmetes: Ettevõtte juriidilise nime muutmine €55 Ettevõtte

Krüptorahade raamatupidamine on keeruline valdkond ka raamatupidjatele, kuna tegu on paljude jaoks tundmatu valdkonnaga. Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (PTP- instrumentide) kajastamine. Kuidas tuleks krüptoraha tehinguid avalikustada ehk kajastada raamatupidamise aastaaaruandes? Esitada kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni. Lähtuvalt olulisusest ettevõtte aruandele, avalikustada järgnev: arvestuspõhimõtted saldod aruandeperioodi

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile ja lisaks kajastama majandusaasta lõppu seisuga õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuud pärast majandusaasta lõppu ehk enamasti on tähtajaks 30.06. Ettevõtte majandusaasta aruande vastu tunneb huvi äriregister, kes kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule,

Erinevad muudatused Eesti ettevõtte andmetes tuleb registreerida äriregistris. Pakume äriühingu või mittetulundusühingu kompaktset lahendust alates dokumentide koostamisest ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis. Teenus sobib nii residentidele, e-residentidele kui ka mitteresidentidele. Koostame hinnapakkumise vastavalt muudatuste sisule. Teeme muudatused registrikaardil ja registriandmetes: Ettevõtte juriidilise nime muutmine Ettevõtte juriidilise

Meilt saad personali ja palgaarvestust tellida ettevõtte raamatupidamise lisana või eraldi teenusena. Seadused muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu vajab palgaarvestus professionaalset ja usaldusväärset koostööpartnerit. Meiega võid olla kindel, et palgaarvestus toimub alati vastavuses kehtivale seadusele. Pakume palgaarvestust nii alustavatele väikeettevõttele, kes on alles palkamas enda esimesi töötajaid. Samuti suurtele ja tegutsevatele ettevõtetele,