Eesti maksusüsteem

Ettevõtlusega tegelemisel tuleb teada mis maksudega võite kokku puutuda ja peate olema kursis vastavalt Eestis kehtivatele maksuseadustele. Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Üldiseks reegliks on see, et kõiki ettevõtteid maksustatakse võrdselt ja ühesugustel sisulistel alustel.

Eesti maksusüsteem

Maksude liigid

 1. Riiklikud ja kohalikud maksud

Kohalikud maksud võib kehtestada kohalik omavalitsus näiteks teatud piirkonna infrastruktuuri või muude ressursside kasutamise eest. Riiklikeks maksudeks on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks.

 1. Otsesed ning kaudsed maksud

Otsese maksu puhul tuleb teie ettevõttel kanda maksukoormust. Nii on see tulumaksu, maamaksu ja raskeveokimaksu puhul.

Kaudse maksu puhul tasub selle lõpptarbija ja maks liidetakse kauba või teenuse hinnale. Sellisteks maksudeks on käibemaks, aktsiisid ja tollimaks.

Ettevõtte maksude nimekiri:

Milliseid makse ning millise määra järgi tuleb maksta, sõltub teie ettevõtte eripärast.

 • Tulumaks
 • Käibemaks
 • Sotsiaalmaks
 • Tollimaks ja aktsiisid
 • Töötuskindlustusmakse
 • Erisoodustusmaks
 • Keskkonnatasud
 • Muud maksud
 • Maksud piiriülese tegutsemise korral

 

Maksude kogumine ja järelvalve

Maksude arvestamise, kogumise, tasumise kontrolli ja maksuvõlgade sissenõudmisega tegelevad Maksu- ja Tolliamet  ning kohalike maksude puhul kohalikud omavalitsused. Maksude mittetasumisel, tasumisega hilinemisel või ebakorrektse arvestuse pidamisel on võimalik määrata teile trahve, intresse või viivistasusid.

Ettevõtted peavad pidama korrektset raamatupidamis- ja maksuarvestust ning esitama maksudeklaratsioone e-maksuameti kaudu. Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsus peavad saama mõistliku aja jooksul ülevaate ettevõtte tehingute toimumisest ning nendega seotud olulistest aspektidest (tulud, kulud, varad ja kohustused).

Kui alustate koostööd uute partneritega, on teil kasulik kontrollida, kas nad on kõik maksud riigile tasunud. (Esitage päring maksude tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehel). Krediidiinfost (AS CREDITINFO EESTI) saate tellida raporteid teiste ettevõtete krediidireitingu, krediidilimiidi ning maksehäirete kohta ning tutvuda nende majandusaasta aruannetega. Krediidiinfo teenuste kasutamine on tasuline.

Lisaks saab teha päringid e-äriregistris:  Registrite ja Infosüsteemide Keskuse  mis pakkub järgnevad teenused:

 1. Äriregistri teenused

Äriregistri teenuste tellimisel on kliendil võimalus e-äriregistri portaalis tutvuda juriidiliste isikute andmetega.

Lisaks üksikpäringule saab lepinguline klient kasutada ka detailotsingut täpsemate parameetrite järgi otsimiseks; visualiseeritud äriregistrit; kannete, määruste ja trahvide otsingut ning soovi korral võtta kasutusele API (XML) teenused automaatpäringute tegemiseks.
Teenuste hinnakiri

Teenuse tellimisel tuleb lisaks tasuliste andmete hinnale tasuda igakuine lepingutasu vaid juhul kui leping võimaldab e-kinnistusraamatu teenuste kasutamist. Alates 01.01.2023 lepingutasu lepingulistele klientidele ei rakendu.

 1. Kinnistusraamatu teenused

E-kinnistusraamat sisaldab andmeid kõigi Eesti kinnistute kohta. Selles saab igaüks ise kiiresti ja lihtsalt kontrollida kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid, kinnistuid koormavate hüpoteekide andmeid jm.

Lisaks üksikpäringule saab lepinguline klient võtta kasutusele ka XML teenused automaatpäringute tegemiseks. Vaata teenuste hinnakirja

 1. Euroopa äriregister (EBR)

Euroopa Äriregister (EBR) on e-äriregistri lisateenus, mis vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Interneti vahendusel edastatavate andmete kvaliteet on tagatud koostöös osalevate riikide ametlike registriasutuste poolt.

– Päringuid saab teha nii ettevõtete kui isikute kohta.
– Kättesaadavate andmete nimistu on riigiti erinev.
– Registriandmetel on erinevates riikides erinev õiguslik tähendus.
Tutvu hinnakirjaga
Teenuse tellimisel tuleb lisaks andmete hinnale tasuda ka igakuine lepingutasu vaid juhul kui leping võimaldab ka e-kinnistusraamatu teenuste kasutamist. Alates 01.01.2023 lepingutasu lepingulistele klientidele ei rakendu.

 1. Ainult tasuta e-äriregistri API-teenused

RIK väljastab alates 1. oktoobrist 2022 kõiki e-äriregistri andmeid (v.a MTÜ avaliku toimiku dokumendid) tasuta. Andmeid on võimalik pärida ka API teenuste kaudu. Täpsem info API teenuste kohta: e-äriregistri avaandmete veebilehel

Ainult API teenuse kasutamiseks lepingu sõlmimisel ei rakendu lepingupartnerile igakuise abonenditasu kohustust.