Koolitused

Raamatupidamise koolitused

Õppe kogumaht: 110 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2300 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Õppekeel: eesti keel

Kursuse sisu:  Praktiline koolitus kus fookuses on Standard Books majandustarkvara koos praktiliste näidetega läbi osaühingu raamatupidamise. Koolitusel käsitletakse nii programmi seadistamist kui ka raamatupidamiskannete koostamise protsesse ja aruannete seoseid ning erinevaid aruannete võimalusi. Õpitakse programmi võimalusi kuidas igapäevast raamatupidamist lihtsustada ja lisaks lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid jne. Koolitus sisaldab 60-tunnist teoreetilist õpet ja 50-tunnilist tööpraktikat Goals Accounting OÜ koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmised Standart Books majandustarkvarast. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Õppekava sisu:

 • Majandustarkvara Satandart Books tutvustamine ja seadistamine.
 • Kontoplaan / Algsaldod / Majandusaasta
 • Ostu- ja müügi moodulid / Finantsmoodul
 • Osaühingu majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites.
 • MÜÜGI MOODUL:
 • Müük / Artiklid / Kliendid / Müügiarve kujundamine, koostamine, saatmine / E-arved
 • Müügiaruanded
 • Raha laekumine
 • Võlglaste aruanne / Meeldetuletused / Lootusetud võlad
 • Ettemaksud / Tasaarveldused / Meeldetuletused / Saldoteatised
 • Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 • OSTU MOODUL:
 • Ostuarvete sisestamine.
 • Artiklid / Tarnijad / Kulud / Kaubad
 • Materiaalne põhivara
 • Kulude periodiseerimine / Kuluaruanded
 • Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 • Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase raamtaupidamisest. Maksukohustuse tekkimine.
 • PÕHIVARA MOODUL:
 • Põhivara amortisatsiooni arvestus
 • Põhivarade mahakandmine / Ümberhindamine / Ümberklassifitseerimine,
 • Kuidas lisada põhivara kaarte ja koostada aruandeid.
 • Raamatupidamise korraldamine
 • E-arved ja sh paberivaba raamatupidamine.
 • Masinloetavad dokumendid.
 • Andmete import
 • Käibemaksu deklaratsiooni kontroll ja import
 • Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed töövõtted
 • Põhiaruannete koostamine (Bilanss, Kasumiaruanne, Pearaamat, Käibeandmik jne.)
 • Majandusseisu hindamine
 • Aruannete seosed
 • Algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
 • Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.
 • PALGA MOODUL:
 • Töötasu, erisoodustuste, kingituste ja annetuste ning vastuvõtukulude,
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulude aspektid, nende maksustamine ja kirjendamine.

 

Koolitus toimub kokkuleppel ja viime läbi koolitusi kliendi soovil kontoriruumides, vajaduspõhiselt osakiselt zoomi vahendusel ja koolitaja ruumides.

Õppemaks tasutakse koolitaja poolt esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel hiljemalt kursuse lõpuks, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Koolitusest loobumisel etteteatamine:

 • rohkem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust
 • 3-5 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 75% õppetasust
 • vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.