Mis on LEI kood?

Mida kujutab endast LEI number?

LEI =Legal Entity identifer

LEI number on ettevõtte tunnusnumber finantsturgudel. Sinna kuuluvad aktsiaturud, võlakirjaturud ja tuletisinstrumentide turud. Iseenesest ei ole täna veel LEI number ettevõttele kohustuslik. Küll aga on pangal või börsimaakleril kohustus tehingu tegemisel tuvastada oma tehingupartner LEI numbri abil. Samuti kasutatakse seda väärtpaberitehingute raporteerimisel.  See tekitab olukorra, kus finantsteenust pakkuval ettevõttel pole võimalik oma kliendiga või kliendi nimel teha tehinguid, kui vastaspoolel puudub LEI number. LEI number on tehingusse astumise eeldus.

LEI numbreid väljastab G20 riikide poolt asutatud GLEIFi katuseorganisatsioon.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL on 3. jaanuarist 2018 LEI numbri kasutamine tehingute registreerimisel ning teavitamisel kohustuslik.

Rohkem informatsiooni saate Finantsinspektsiooni juhendist.

Kas LEI number on ettevõttele kohustuslik?

LEI number (LEI code) ei ole kohustuslik ühelegi ettevõttele. Samas on LEI number vajalik, kui ettevõte soovib osaleda ühel või teisel viisil Euroopa finantsturgudel. LEI numbrit on ettevõttel vaja kui:

  • Ettevõte soovib kaubelda aktsiaturgudel.
  • Osaleda võlakirjaturgudel.
  • Teha tehinguid FOREX turul.
  • Kaubelda tuletisinstrumentidega.

LEI numbri nõue tuleneb Euroopa Liidu tasemel kehtestatud finantsinstrumentide turgude direktiivist (MiFID II) ja tuletisinstrumente puudutavast määrusest (EMIR). MiFID II jõustus alates 3.01.2018.

LEI numbri nõue EI rakendu eraisikutele.

Üleüldine põhimõte on järgmine:

Kui Teie tehingu vastaspool (näiteks pank) nõuab teilt LEI koodi, siis saate tehingusse astuda alates hetkest, kui olete endale LEI taotlenud ning väljastatud LEI on avaldatud GLEIF’i LEI andmebaasis.

Oma LEI kehtivust saate kontrollida siit.*

*Peale LEI numbri väljastamist võib minna kuni 72 tundi, et Teie unikaalne kood kajastuks GLEIF’i andmebaasis.

LEI numbri (LEI code) struktuur

LEI kood koosneb kokku kahekümnest tähemärgist ja numbrist.

  • Esimesed neli tunnusmärki on unikaalne kombinatsioon LEI koodi väljastavale LOU organisatsioonile.
  • Viies ja kuues sümbol on alati 0. Need eraldavad LOU tunnuskoodi ja ettevõttele omast kombinatsiooni.
  • Seitsmes kuni kaheksateistkümnes tähemärk on igale ettevõttele antud unikaalne kombinatsioon.
  • Viimased kaks on kontrollsümbolid.

LEI numbri uuendamine

Igal ettevõttel on oma unikaalne kood, mida väljastatakse üheks aastaks. Kui LEI number (LEI code) on taotletud näiteks 05.01.2018, siis kehtib see kuni 05.01.2019. Kui LEI number aegub, siis finantsturgudel enam tehinguid teha ei saa. Seetõttu pakub LEI Register mugavuse huvides võimalust tasuda mitmeaastase LEI automaatse uuendamise eest. LEI Register saab seda pakkuda tänu oma headele koostööpartneritele, kelleks on mitmed LOU’d.

Olenemata, kas olete valinud esmataotluse aastaks, koodi uuendamise kolmeks või viieks aastaks, seisab LEI Register hea selle eest, et kood ei aeguks ning teavitame Teid aegumisest vähemalt üks kuu ette.

LEI taotlemine mitmeks aastaks

Ettevõtete mugavaks teenindamiseks pakub LEI Register uue võimalusena tasuda LEI mitmeaastase uuendamise tasu koheselt koos LEI numbri esmaregistreerimisega. Sellisel viisil langeb ettevõttel kohustus igal aastal ise LEI numbrit uuendada ja LEI Register võtab selle enda kanda. Koos uuendamisega kontrollime Riigi Infosüsteemide Keskusest üle ka ettevõtte andmed, et need oleksid jätkuvalt ajakohased. Kui andmed on muutunud, uuendame need automaatselt koos LEI numbri pikendamisega.  Lisaks on teenus ettevõtjatele kokkuvõttes soodsam kui seda kord aastas uuendada.

Mis on iga-aastase uuendamise mõte?

Vastavalt LEI koodide väljastamist koordineeriva ja kontrolliva katuseorganisatsiooni GLEIF nõuetele peab LEI numbri uuendama kord aastas. Uuendamise mõte on kontrollida, kas on toimunud muutusi ettevõtte andmetes ning vajadusel sisse viia muudatused. Samuti veenduda, et ettevõtte on jätkuvalt tegus.

LEI Register mõistab, et iga-aastane uuendamine võib olla paljudele ettevõtjatele lisakoormaks ning seetõttu otsustasime pakkuda mugavusteenust, kus võtame LEI koodi (LEI code) uuendamise ja andmete kontrollimise mitmeks aastaks enda kanda.

LEI numbri väljastajad

LEI koodi saab väljastada GLEIFi poolt akrediteeritud koodide väljastaja.

Kogu LEI väljastajate nimekirja leiad siit.

Kasutatud kirjandus: //  https://www.leiregister.ee/leicert/