Ettevõtte likvideerimine

Korrektselt likvideerimata ettevõte võib kaasa tuua palju probleeme. Meiega võid olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on vormistatud korrektselt.

Ettevõte võib küll olla tegevuse lõpetanud, kuid kui see on jäetud likvideerimata, tuleb igal aastal esitada aruandlust nii maksu- kui ka tolliametile ning majandusaasta aruanne äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine või probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob enamasti kaasa juhatuse liikmete varalise vastutuse. Seetõttu on väga oluline, et tegevuse lõpetanud ettevõte oleks korrektselt likvideeritud.

Juhul kui olete otsustanud oma firma sulgeda, peaksite esitama avalduse Äriregistris ning tegema lõpliku likvideerimisbilanssi. Sõltuvalt võla kohustsusest, võib see olla kas vabatahtlik sulgemine, kui ka sunniviisiline pankrott. Pankrotimenetlusest võite lugeda Pankrotiseadusest.

Nõustame protseduurist ning dokumentatsiooni järjekorrast Äriregistris firma likvideerimisest.

ettevõtte likvideerimise teenus

Mida sisaldab ettevõtte likvideerimise teenus?

Ettevõtte likvideerimise teenus sisaldab:

 • äriühingu likvideerimisega seonduvat konsultatsiooni,
 • notari aja broneerimist,
 • likvideerija määramisega seotud dokumentide vormistamist ja esitamist äriregistrisse,
 • teate avaldamist Ametlikes Teeadaannetes,
 • vahekokkuvõtte tegemist tuvastamaks kliendi soovi edasiste sammude kohta,
 • äriregistrile registrist kustutamise avalduse ja dokumentatsiooni esitamist.

Kui firma raamatupidamine on korras ning klient esitab lõppbilansi ja varajaotusplaani, esitatakse äriregistrile avaldus äriühingu registrist kustutamiseks. Sellisel juhul algab ettevõtte likvideerimise hind al. 250 eurot. Raamatupidamise mittekorrasoleku või muude võlgnevuste ja probleemide ilmnemisel lepitakse teenuse hind iga kliendiga kokku individuaalselt olenevalt tööde mahust ja raskusastmest. Protsessi kohaselt väljastatakse likvideerimise ametlik teade, samuti lõppbilanss ja situatsiooniplaan, mis sisaldab kõiki nõutavaid dokumente.

Osaühingu lõpetamise tavapärased etapid

 1. Lõpetamisavalduse koostamine äriregistrile

Alustage likvideerimisavaldust, vajutades selleks juriidilise isiku vaates lingile “Alusta likvideerimiskande avaldust”

Likvideerimisavaldus äriregistrile

Avalduses “Isikud” osas  lisatakse likvideerija andmed (tavapäraselt endised juhatuse liikmed)

“Dokumendid” osas tuleb lisada osanike otsus (dokumendi liik “organi otsus”) ja koosoleku protokoll.
Avaldus tuleb allkirjastada ning esitada.

 1. Likvideerimisteate avaldamine Ametlikes Teadaannetes (avaldamise riigilõiv 7 eurot; Info riigilõivude tasumise kohta Rahandusministeeriumi veebilehel). Teadolevatele võlausaldajatele peab saatma likvideerimisteate, kus tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.
 2. Likvideerimise algbilansi ja lõpetamisotsuse vastuvõtmise kuupäevaga lõppenud majandusaasta aruande (likvideerimisaruanne) koostamine, kinnitamine osanike poolt ja äriregistrile esitamine. Likvideerimise algbilanss koostatakse majandusaasta aruande koosseisu kuuluva bilansi reegleid järgides ja sellele lisatakse selgitav aruanne, mis sisaldab raamatupidamise aastaaruande lisades ettenähtud andmeid. Likvideerimis- ja lõpparuannete koostamist käsitleb täpsemalt Raamatupidamise Toimkonna juhend nr 13.
 3. Osaühingu varade müümine, võlgade sissenõudmine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine.
 4. Lõppbilansi ja varajaotusplaani koostamine
 5. Vara jaotamine osanike vahel
 6. Pangas osaühingu arvelduskonto sulgemine, vajadusel muude osaühingu nimel sõlmitud lepingute lõpetamine.
 7. Mitte varem kui 6 kuud pärast osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmist ja likvideerimisteate avaldamist ning 3 kuud lõppbilansi ja varajaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest saab äriregistrile esitada osaühingu äriregistrist kustutamise avalduse. Avalduse “Isikud” osas kustutatakse likvideerijad ja lisatakse dokumentide hoidja andmed. Avalduse dokumentide osas lisatakse lõppbilanss ja varajaotusplaan. Kustutamiskande avaldusse tuleb vabas vormis kirjutada kustutamisotsuse tekst.

Olete sattunud oma firmaga raskustesse ja on tekkinud võlad või soovite ettevõtte muul põhjusel sulgeda ja tegevuse lõpetada, võtke meiega julgelt ühendust ja me leiame koos Teiega kindla lahenduse.