Ettevõtte loomine

Tänapäeval uut firmat luua ei ole üldsegi keeruline. Seda tehakse kas internet teel või notari kaudu. Pärast riigilõivu tasumist saab Teist omanik vähem kui ööpäeva jooksul kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva.

Ettevõtte asutamine on lihtne ja kulgeb plaanipäraselt, kui selleks vajalikud toimingud tehakse õiges järjekorras. Juba enne ettevõtte registreerimist tuleb välja selgitada, kas kavandatud tegevusala nõuab tegevusloa või litsentsi olemasolu. On olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks peate taotlema tegevusluba (loakohustus) või esitama majandustegevusteate (teatamiskohustus).

Goals Accounting aitab valida õiget omandivormi sõltuvalt äritegevuse planeerimisest. Samuti toetades Teid just raamatupidamises, eriti kui olete alustav ettevõtja ja pole ettevõtlusega kokku puutunud. Ettevõtlusvormide kohta on Teil võimalik lugeda täpsemalt Eesti Äriseadistikust.

Goals accounting service

Ettevõtte registreerimine

Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu toimub kõikide FIE või äriühingu asutamisega seotud toimingute tegemine (ärinime kontrollimine, põhikirja kinnitamine, osakapitali sissemakse tegemine, riigilõivu tasumine jne). Osakapitali sissemakse tegemiseks avatakse (sama portaali kaudu) e-Stardikonto või tehakse kanne kohtu deposiitkontole, samuti saab ettevõtet alustada koheselt sissemakset tegemata. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas. Vaata lisaks: ettevõtte asutamine.

Osaühingu asutamine ettevõtjaportaalis

 • Vali oma ettevõttele nimi, kontrolli selle sobivust äriregistri portaalis.
 • Kontrolli, kas selle nimega saad registreerida omale .ee domeeni (zone.ee ja veebimajutus.ee)
 • Raha on sul vaja: ettevõtte asutamise riigilõivuks 265 eurot ja osakapitali sissemakseks 2500 eurot (mitterahalist sissemakset kiirmenetluses kasutada ei saa). NB! kontrolli, kas su pangas määratud ülekandelimiidid on piisavad, kui mitte, siis saab limiite internetipangas kiirelt muuta. Lubatud on asutada osaühing ka ilma sissemakseta.
 • Uuri välja oma valitud tegevusala EMTAK kood.
 • Kes on osanikud ja kes on juhatuse liikmed?
 • Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress?
 • Milline saab olema osaühingu juhtimine?
 • Uuri enne riskide kohta. Palgatöölt OÜ-tajaks võib kaasa tuua soovimatuid makse.
 • Ja siis võtadki kätte ja logid end e-äriregistrisse sisse ID-kaardiga ja teed selle asutamisprotsessi läbi. Asutamisprotsessi käigus avad endale oma kodupangas ka ettevõtte stardikonto.

Kui suured on osaühingu asutamise kulud?

Riigilõiv osaühingu registrisse kandmise eest on 200 eurot. Kui soovite osaühingu asutada elektrooniliselt kiirmenetlusega e-äriregistri portaali kaudu, on riigilõiv 265 eurot. Riigilõivu on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse.

Osaühingu asutamisel notari juures tuleb teil tasuda registritoimingute eest riigilõiv 200 eurot ja sellele lisanduvad notari tasud. Notari tasu täpne suurus sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notari tasudele lisandub käibemaks.

Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.

Osaühingut saab asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Sellisel viisil asutatud osaühingu varaks on nõue osaniku vastu, kes peab asutamisel kokku lepitud suuruses sissemakse tulevikus tasuma.

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist?

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb teha veel erinev hulk samme.

Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse osaühingu osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma osaühingu äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik.

Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda omavalitsuselt või vastavalt riigiasutuselt tegevusluba või litsentsi. Erinõuetega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel tuleb kanda oma andmed majandustegevuse registrisse.

Majandustegevuse registris tuleb registreerida kauba või teenuse müümine ning kaubandustegevuse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine, kaubanduse korraldamine avalikul üritusel). Registreerida tuleb ka väärismetalltoodete valmistamine ning sissevedu ja müük.

Kui teie osaühingu planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida käibemaksukohustuslasena maksu- ja tolliametis.

Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

NB! E-äriregistris saab uue ettevõtte asutamise käigus registreerida loodav ühing kohe ka käibemaksukohustuslaseks ning samas registreerida töötajad.

Kuidas rahastada oma ettevõtet?

Kui kogu paberimajandus on korda aetud – sinu ettevõte on registreeritud, pangakonto avatud ning kõik on valmis tegutsemiseks – tuleb mõelda aga olulisemale küsimusele: kust leida raha ettevõtte tegevuse rahastamiseks?

Enamasti  tuleb ettevõtte asutamise mõte ja luuakse ettevõte aga rahavood alustataval ettevõttes puuduvad. Kuigi esimese asjana võib tulla mõte laenu taotleda, ei ole see nii lihtne. Laen on küll hea viis oma äriidee rahastamiseks, kuid pangad ei taha start-upidele just liiga kergesti laenu väljastada.

Siin on kõik võimalused alustava ettevõtjana raha saamiseks:

 • Sinu lähedased

Kõige parem viis äri alustamiseks vajalikku raha saada, on seda küsida perelt ning sõpradelt. Lisaks võid alustada “korjandust” ehk fundraisingut, kus kutsud üles inimesi oma ideele õlga alla panema.

Ole tuttavatelt raha küsides aga realistlik. Viimane asi, mida teha tahad, on nende usalduse petmine. Räägi oma sõpradest investoritega ausalt firma alustamise riskidest. Statistika kohaselt ebaõnnestub suur enamik alustavatest ettevõtetest.

Sõlmi leping

Olenemata sellest, kas tegemist on sinu ema või parima sõbraga, sõlmi laenu saades alati leping.

Loo realistlik tagasimaksegraafik ning ära unusta lepingusse märkida intressi, mis sobib mõlemale osapoolele. Nii ennetad olukorda, kus asjade nihu minemisel kaotad nii raha kui sõbrad.

Pane tähele, et intresside tulumaksuvabastus kehtib ainult pangahoiuste puhul. See tähendab, et kui intressi makstakse välja eraisikule, tuleb meeles pidada ka 20% suurust tulumaksu.

Intress peab olema võrdne protsendiga, mida pakutaks sulle lepingu samadel tingimustel pangast laenu taotledes. Hea ülevaate sellest saad näiteks Eesti Panga statistikast.

Seotud isikute täpset definitsiooni tulumaksuseaduse §8, põhimõtteliselt: osanikud, juhatuse liikmed ja nende kontrollitavad äriühingud) vaheliste tehingute vahel tuleb intresside puhul kasutada turuhinda. Turuhind tähendab seda, et millise intressiga saaks ettevõte samadel tingimustel pangast laenu (laenu pikkus, eesmärk, tagatisega/ilma). Reaalselt ei hakka keegi sellepärast pankadest pakkumisi võtma ja protsendi murdosad pole olulised, aga võib lähtuda Eesti Panga statistikast.

Näiteks võib sealt statistikast välja lugeda, et ettevõtetele antud lühiajaliste laenude intressimäär on praegu ca 2,5-3,5%. Seega seotud isikule makstav 30% laenuintress on tõenäoliselt ebamõistlik ja tegemist võib olla maksuvaba kasumi ümberkantimisega teise firmasse.

 • Pangad

Pangast laenu taotledes on enamasti tarvis tagatist. Alustavate ettevõtete puhul aktsepteeritakse tihti ka juhatuse liikme või omaniku käendust, kuid selle andmisel tuleb olla ettevaatlik. Kui annad ettevõtte omanikuna laenu saamiseks oma käenduse, tähendab see, et oled täielikult vastutav, kui sinu ettevõte pole suuteline laenu õigel ajal tagasi maksma.Ettevõtte laenukohustus kandub seega sulle kui eraisikule edasi.

 • Laenufirmad

Laenufirmast võib olla alustaval ettevõttel lihtsam laenu saada kui pangast. Pangad, eriti just suured pangad, on tuntud oma jäikade tingimuste ning rangete nõuete poolest. Seega, kui pangad ei ole nõus sinu ideed rahastama, ära anna kohe alla! Taotle finantseerimist mõnest usaldusväärsest laenufirmast. Kindlasti võrdle enne lepingule allakirjutamist erinevate laenufirmade tingimusi ning pea nõu spetsialistiga, kes sind juhendada oskab.

 • Liisingufirmad

Kui vajad rahastust äriks vajalike seadmete ostmiseks, võid uurida võimalust seadmeid hoopis liisingusse võtta.

Liisida saab peale autode näiteks ka

 • köögitehnika / seadmed jne.
 • põllumajandustehnikat,
 • traktoreid, buldoosereid ning teisi ehitusseadmeid,
 • tööstusseadmeid, (nt. õmblusmasinad)
 • kahveltõstukeid, laadureid ja muud laotehnikat.

Valida saad kasutus- ning kapitalirendi vahel. Üldjuhul on vajalik ka kuni 30% suurune omafinantseering (olenevalt liisinguandja tingimustest).

 

Laenuliigid ettevõtetele

Ettevõtluse rahastamine on paindlikum kui kunagi varem. Siin on mõned laenuliigid, mida start-upina taotleda saad:

 • Krediidikonto – krediidikonto ehk arvelduskrediit on seotud sinu pangakontoga. Sisuliselt on tegemist virtuaalse krediitkaardiga, kus saad määratud limiidi ulatuses vastavalt vajadusele raha välja võtta.
 • Tagatiseta/ tagatisega laen – tavaline tähtajaline laen on kõige tuntum laenuliik. Selle raames väljastatakse sulle kindel summa raha, mida pead igakuiselt maksegraafiku alusel koos intressimaksetega tagastama. Nii intressimäär kui ka sinule võimaldatav tagasimakseperiood sõltuvad erinevatest aspektidest, näiteks laenusummast, tagatise olemasolust ja ettevõtte rahavoost.
 • Krediitkaart – krediitkaardi suurim eelis on tagatise nõude puudumine. Kuigi see on alustavatele ettevõtjatele üks lihtsamaid rahastuse saamise viise, on sel omad puudused. Krediitkaardi suurimad miinused on kõrge intressimäär ning risk lihtsast laenamisest sõltuvusse sattuda.

Kui tõesti usud oma äriideesse, ära mata seda maha. Oleme siia tulnud, et oma unistusi täide viima ja midagi ära teha. Kunagi pole hilja oma äriga alustada ja olla iseenda arengus endale eeskujuks ja nautida saavutusi mida loome.

Vahet pole, kas aga taotled laenu sõprade käest või pangast, tasub võtta aega riskide kalkuleerimiseks ning olla enda ning laenuandjate vastu aus. Raha võid tulevikus tagasi teenida, kuid pere usaldust ei ole sama lihtne tagasi saada.

KASULIKUD VIITED: