Palgaarvestus

Meilt saad personali ja palgaarvestust tellida ettevõtte raamatupidamise lisana või eraldi teenusena.

Seadused muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu vajab palgaarvestus professionaalset ja usaldusväärset koostööpartnerit.

Meiega võid olla kindel, et palgaarvestus toimub alati vastavuses kehtivale seadusele. Pakume palgaarvestust nii alustavatele väikeettevõttele, kes on alles palkamas enda esimesi töötajaid. Samuti suurtele ja tegutsevatele ettevõtetele,  kelle jaoks on oluline, et palgaarvestus on  lisaks ka  konfidentsiaalne.

palgaarvestus

Mis on palgaarvestus?

Lojaalsed ja hästi tasustatud töötajad on iga eduka ettevõtte suurim kapital. Palk on tööandja, töötaja ja riigi puutepunkt, mille puhul tuleb arvestada kõigi osapoolte nõudmiste ja soovidega. Kuna palgaarvestuses põimub palju erinevaid seadusi, on siin vaja ülimat täpsust õigusnormide järgimisel ja korrektsel rakendamisel.

Võib tõesti öelda, et palgaarvestus ei koosne mitte pelgalt arvudest, vaid et selle olulisim osa on inimene. Siin tahabki meie pikaajalise palgaarvestuse kogemusega meeskond pakkuda kvaliteetset teenust, mis tagaks usalduslike töösuhete jätkumise.

Millest koosneb palgaarvestus?

Palgaarvestaja tööülesannete hulka kuulub:

 • palgaarvestuse sisseseadmine;
 • igakuine palgaarvestus, mis sisaldab nii töö- kui ka lisatasude, preemiate, puhkuse- ja haigushüvitiste ning lõpurahade arvestust;
 • täidab haiguslehti ja edastab Haigekassale;
 • tasudega seotud maksuarvestus;
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
 • töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliameti töötajate registris;
 • kannab üle või valmistab pangas ette palkade ja maksude maksekorraldused ;
 • koostab ja esitab vajalikke palgaaruandeid juhtkonnale;
 • suhtlemine haigekassa ning Maksu- ja Tolliametiga;
 • nõustab Sind töötajaid puudutavate õigusaktide asjus ning maksu – ja personaliküsimustes ning
 • koostab töö ja/või võlaõiguslepinguid.
 • suhtleb palgaküsimustes ametiasutustega;
 • töölepingute koostamine.

 

Kuidas palgaarvestuse teenus toimub?

Ettevõtte isikliku raamatupidajaga (puhkuse või haiguse korral on tal asendaja) saad tööpäeviti suhelda nii silmast silma, telefoni ja e-posti teel kui ka videokõne vahendusel.

Palgaarvestus toimub programmis Merit Palk või Sinu ettevõttes kasutusel olevas palgaprogrammis.

Sujuva koostöö tagamiseks annad teenuselepingu sõlmimisel raamatupidajale juurdepääsu ettevõtte kontodele:

Maksu- ja Tolliametis (maksudeklaratsioonide kontrolliks või esitamiseks);

portaalis eesti.ee (haiguslehtede esitamiseks, riigilt hüvitiste taotlemiseks);

ettevõtte internetipangas.

Millist palgaarvestuse tarkvara me kasutame?

Palgaarvestuseks kasutame internetipõhist tarkvara Merit Palk, mille headus peitub lihtsuses, ja programmi Taavi Palk, milles ka kõige keerulisemad probleemid leiavad kiire lahenduse. Programmid on varustatud kliendi raamatupidamistarkvaraga suhtlemiseks vajalike liidestega.

Palgaarvestuse tarkvara järgib rollide lahususe printsiipi ning tagab paroolidega kaitstud infovahetuse. Isikuandmete töötlemine, säilitamine ja edastamine on kooskõlas kehtivate nõuetega.