Töötukindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse eesmärgiks on töötaja kindlustamine töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse lõpetamise või tööandja maksejõuetuse eest.

Töötuskindlustust tuleb maksta töötajale palga ja muu töötasu ning füüsilisele isikule lepingu alusel makstud tasu pealt. Maksmiskohustus jaguneb kindlustatu ehk töötaja (töötaja töötuskindlustusmakse) ja tööandja (tööandja töötuskindlustusmakse) vahel. Töötuskindlustusmakset ei pea tasuma vanaduspensionärid ja ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikmed. Tööandja peab töötuskindlustust maksma kõigi töötajate eest.

töötukindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse määr ja tasumine

Valitsus kinnitas täna, 15. septembril 2022. a töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2023–2026, jättes need senisele tasemele.

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määraks jääb 1,6% ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks jääb 0,8%, seega kokku on määr 2,4%.

Töötuskindlustusmakset makstakse seaduses ette nähtud summadelt – töötasult, palgalt ja muudelt töö eest makstud tasudelt.

Makse tuleb arvestada, deklareerida, kinni pidada ja tasuda kalendrikuus tehtud väljamaksetelt. Maksmise ja deklaratsiooni esitamine tähtajaks Maksu- ja Tolliametile on järgneva kuu 10. kuupäev. Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskusesse.

Töötuskindlustusmakse tasumise õigsust kontrollib Maksu- ja Tolliamet, kes vajadusel määrab tasumisele või tagastamisele kuuluva makse summa ning nõuab sisse tasumata maksed.