Äriplaani koostamine

Esimesi tegevusi ettevõtlusega alustamisel võiks olla äriplaani koostamine. Äriplaani kokkupanek sunnib teid kavandatud tegevused põhjalikult läbi mõtlema ja analüüsima äriideed eri aspektidest ning aitab seeläbi vältida vigu rahaliste vahendite planeerimisel.

Leia siit: Äriplaani koostamise juhend

Alustaval ettevõttel puudub ajalugu ehk andmestik statistiliselt pädeva ennustuse tegemiseks. Seega pigem tuleks äriplaani, eriti selle finantsosa, võtta kui vahendit perspektiivide läbi mängimiseks. See on näiteks:

 • kui palju ma pean müüma, et katta vähemalt vältimatud püsikulud;
 • kui palju ma pean kaasama täiendavat rahastamist (laen, toetus, kapital) , et soetada vajalik vara, katta stardikulud;
 • milliste müügikoguste ja hindade juures muutub kogu ettevõtmine tasuvaks, ja millal.

Ka siis, kui otsite ettevõtte tegevuse alustamiseks rahastust – kas siis taotlete ettevõtlustoetust või soovite kaasata investorit või pangast laenu võtta –, peab teil olema äriplaan. Äriplaan peab andma rahastajale kõigekülgse ülevaate loodava ettevõtte toimimisest ja võimaldama hinnata äriidee perspektiivikust.

äriplaani koostamine

Äriplaanil ei ole küll kindlat etteantud struktuuri, kuid on hulk teemasid, mida tuleb käsitleda. Kui teete äriplaani konkreetsele rahastajale, arvestage, et rahastajal võivad olla äriplaani sisule ja vormistusele oma nõuded. Seejuures erinevat tüüpi rahastajatel võivad olla erinevad rõhuasetused. Näiteks:

 • riskiinvestorit huvitab ettevõtte võimekus kiiresti kasvada, jõuda suurte mahtude ja välisturgudeni nii kiiresti kui võimalik; oluline on esitleda pädevat ja ambitsioonikat meeskonda;
 • riiklik rahastaja (nt EAS) – pakutav projekt peab vastama toetusmeetme tingimustele ning need omakorda määravad, milliseid aspekte tuleb äriplaanis tingimata käsitleda (nt eksport, uute töökohtade loomine, lisandväärtus ja selle kasv);
 • pangale on tähtis ettevõtte võime hoida stabiilsust ja kasumlikkust, mis tagaks võetud laenu teenindamise; projektid peavad olema madala riskiga ning ettevõte ise usaldusväärne.

Äriplaani koostades on oluline rõhutada ettevõtte eripära – mille poolest see erineb teistest. Välja tuleks tuua konkurentsieelised.

 • Üldjuhul otsib iga professionaalne lugeja äriplaanist vastuseid järgmistele küsimustele:
 • kas kirjeldatav toode või teenus tundub vajalik, kas selle järele oleks nõudlust;
 • kui jah, siis kui suur oleks turg ja kas see kasvab;
 • kas kogu ettevõtmine, arvestades potentsiaalset turu mahtu ja toote/teenuse pakkumiseks vajalikke tingimusi (inimesed, kapital, kulud, varad), oleks üleüldse tasuv ja jätkusuutlik;
 • kas äriplaan veenab, et ettevõte suudab endale välja võidelda arvestatava turuosa, st mis on plaan konkurentide vastu minemiseks;

kas ettevõtte võtmeisikud tunduvad olevat võimekad kirjeldatud eesmärke saavutama, mis on nende taust ja varasem kogemus.

Lugege ülevaadet äriplaani koostamisest EASi veebilehelt 

Äriplaani näidisjuhendi leiate Töötukassa kodulehelt.

Tasuta nõustamist äriplaani koostamisel pakuvad maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid.

Äriplaani ja finantsprognooside koostamist nõustavad tallinlasi tasuta Tallinna ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultandid.

Veebipõhine äriplaani, ärimudeli ning finantsprognooside koostamise töövahend 

Viited