Käibemaksu ülevaade Eestis

Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid, kauba importi riikidest väljaspool Euroopa Liitu ja kaupade soetamist Euroopa Liidu riikidest. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Kui teie maksustatav aastakäive kalendriaasta algusest arvates ületab 40 000 eurot aastas, tuleb teil ettevõte registreerida Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena. Käibe täitumisel on ettevõttel aega 3 tööpäeva, et end Maksu- ja Tolliametis arvele võtta. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik.

käibemaks

Meie kui raamatupidamisteenuse osutaja käest on tihti küsitud, kas oleks mõttekas hakata vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks? Oleme lahendanud küsimuse analüüsides ettevõtte tegevuses järgmisi põhilisi punkte: Kellele ettevõte müüb oma kaupa või teenus, kas käibemaksukohustuslasest ettevõttele või hoopis eraisikule?

Milliste hindadega müüvad teenust või kaupa konkureerivad ettevõtted?

Käibemaksukohustuslasest ettevõte lisab hinnale 20%. Kui klientideks on eraisikud, saab ettevõte käibemaksukohustuslaseks olemata pakkuda klientidele konkurentidest odavamat hinda. See võib muutuda oluliseks tiheda konkurentsiga tegevusvaldkonnas alustavale ettevõttele äri käima lükkamisel.

Kui suures summas on ettevõttel ostuarveid võrreldes müügiarvetega?

Käibemaksukohustuslane saab ostuarvetel oleva käibemaksu tasaarveldada müügiarvetel oleva käibemaksuga. Kui ostukäibemaks on suurem kui müügikäibemaks, saab ületava summa jätta maksuametis ettemaksukontole või taotleda maksuametilt maksu kandmist ettevõtte pangakontole.

  • Kas ettevõte saab teatud teenuseid teise liikmesriigi maksukohustuslaselt?
  • Kas ettevõte tegeleb kauba impordiga?
  • Kas ettevõte soetab kaupa teisest liikmesriigist rohkem kui 10 000 eurot kalendriaastas?

Kahe viimase punkti puhul tekib kohustus hakata piiratud käibemaksukohustuslaseks. See tähendab ostuhinnale lisanduvat 20%-list käibemaksu, mida käibemaksukohustuslane saab sisendkäibemaksuna tagasi arvata, kuid mittekäibemaksukohustuslane mitte.

Kui ettevõte juba tegutseb, analüüsime olemasolevaid andmeid, tehes täpsed arvutused. Alustava ettevõtte puhul kehtib laias laastus põhimõte: kui sinu kliendid on eraisikud, ettevõtte kulud on väikesed, sa ei telli teenuseid ja kaupu väljastpoolt Eestit ning tahad kokku hoida raamatupidamise kulusid, siis kaalu käibemaksukohustuslaseks mitte olemist.

Käibemaksuga seotud kohustused

Käibemaksukohustuslasena tuleb teil:

lisada kauba müümisel või teenuse osutamisel müügihinnale käibemaks;

pidada käibemaksuarvestust;

arvutada ja tasuda käibemaksusumma;

säilitada tehingutega seotud dokumente ja esitada nõuetele vastavaid arveid.

Maksustatavalt käibelt võite maha arvata maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba või teenuse soetamisel makstud käibemaksu (sisendkäibemaks).

Käibemaksumäärad

Endiselt jääb kehtima 20% käibemaksumäär peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldavatele või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga ajakirjandusväljaannetele.

Riigikogu võttis 18. mail vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega kehtestatakse alates 2022. aasta 1. augustist nii füüsilisel kandjal kui elektrooniliste ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% senise 9% asemel.

01.08.2022 muutus ainult ajakirjandusväljannete käibemaksumäär, mitte määratlus. Selle üle otsustamisel, kas tegemist on ajakirjandusväljaandega, lähtub maksuhaldur kõigepealt sellest, kas väljaandele on antud rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber ISSN (International Standard Serial Number). Kui väljaandele on antud rahvusvaheline raamatute standardnumber ISBN (International Standard Book Number) või mõlemad standardnumbrid, nii ISSN kui ISBN, mille saavad eripealkirjaga jadaväljaanded – siis on väljaanne käsitatav raamatuna, mille käibemaksumäär on jätkuvalt 9%.

Kui väljaandel on ainult ISSN standardnumber, siis see ei ole käibemaksuseaduse rakendamisel raamat. Ainult ISSN standardnumbri põhjal siiski ei saa otsustada, kas tegemist on ajakirjandusväljaandega. Standardnumbri ISSN saavad lisaks ajalehtedele ja ajakirjadele ka aastaraamatud, uurimuste ning toimetiste seeriad, perioodiliselt ilmuvad statistikakogumikud, monograafiasarjad jms. Olukorras, kus ei ole üheselt selge, kas ISSN standardnumbriga väljaanne on käsitatav ajakirjandusväljaandena või mitte, otsustab maksuhaldur selle juhtumipõhiselt (case-by-case) koostöös asjast huvitatud maksumaksjaga.

Kasutatud artikkel // https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks#alates-01082022

 

Käibemaksumäär 0% kehtib mitmetele kaupadele, sealhulgas eksporditavale kaubale, teise EL-i liikmesriigi maksukohustuslasele osutatavale konsultatsiooniteenusele, aga ka rahvusvahelises liikluses kasutatavatele vee- ja õhusõidukitele.

Teenustest maksustatakse 0%-se käibemaksuga näiteks teenused, mis osutatakse väljaspool Eestit, mitmed vee- ja õhutranspordiga seotud teenused ning kaubaveoteenused.

Mitmete sotsiaalse suunitlusega kaupade ning teenuste käive on maksuvaba, näiteks posti-, kindlustus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused. Täielikku nimekirja käibemaksumäära erisuste ja vabastuste kohta lugege käibemaksuseadusest.

Käibemaksu deklareerimine ja tasumine

Käibemaksu maksustamisperioodiks on kalendrikuu. Käibedeklaratsioon tuleb teil esitada ning maks tasuda Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Deklaratsiooni saate esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskusesse. Kui olete käibemaksukohustuslane olnud vähemalt 12 kuud, on teil kohustus esitada käibedeklaratsioon elektrooniliselt.