Maksunõustamine

Iga päev muutuvad maailma eri paigus maksuregulatsioonid, reeglid ja lepingud.  Goals Accounting pakub maksunõustamist tulumaksu, käibemkasu ja muude maksude küsimustes. Anname oma hinnangu tehinguga kaasnevatele maksutagajärgedele. Maksunõustamisel lähtume alati ettevõtte või üksiksiku eesmärkidest.

Asjatundlik nõu aitab kindlamalt vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid. Pakume konkreetseid ja konstruktiivseid lahendusi nii maksude planeerimisel kui maksustrateegiate kujundamisel. Maksunõustamine on lahendus ka maksukulude optimeerimisel ja juhtimisel.

Tehingute planeerimisel tasub mitu käiku ette mõelda ning vaadata, millised võivad olla kavandatava tehingu maksutagajärjed. Näiteks rahvusvahelised tehingud on üks valdkond, kus eksimused on küllalt sagedased. Kogemused näitavad, et tehingute maksuaspekti arvestamata jätmine toob lubamatult sageli hiljem kaasa ootamatu maksukohustuse, mida tehingu korrektse vormistamise korral oleks võinud ära hoida.

Aitame kõiges, mis puudutab maksusid. Anname klientidele nõu nii spetsiifilistes kui ka igapäevase äritegevusega seotud maksuküsimustes ja nõustame maksuseaduste muudatustes, vältides võimalikke kahjusid ja pakkudes kindlustunnet õigete otsuste tegemisel. Nõustamisel lähtume iga ettevõtte ärivajadustest.

Oluliste summadega tehingute puhul soovitame alati maksukonsultandi käest igaks juhuks üle küsida, kas ta ei näe mingeid võimalikke maksuriske.

maksunõustamine

Pakume mitmekülgset tuge maksuõiguse küsimustes:

 • Käibemaksuga maksustamine
 • Ettevõtte tulumaks
 • Siirdehinnad
 • Juriidiliste isikute maksustamine
 • Füüsiliste isikute maksustamine
 • Rahvusvaheline maksustamine
 • Maksuriskide hindamine
 • Käibemaksutagastused

Strateegiad, mis vähendasid maksukoormust eile, ei pruugi toimida täna. Võite jätta märkamata võimalusi, kuidas oma raha säästa- eriti uutele turgudele sisenedes. Teie ettevõtte maksuspetsialistil ei pruugi olla aega, et olla kursis iga muutuse ja nüansiga. Samuti võib Teie ettevõtte maksukonsultant arvata, et Teie firma on liiga „väike“, et talle läheneda personaalselt või Teie maksukonsultant võib ise olla liiga „väike“, et Teid tulemuslikult teenindada.     

 • Üksikisikute maksustamine ja palgaarvestus;
 • Millal tekib erisoodustusmaksu kohustus;
 • Tööandja sõiduautode maksustamine;
 • Lähetusega seotud maksuvabad kulud;
 • Maksuvabad sõidukulud;
 • Maksuvabad tervise edendamise kulud;
 • Maksuvabad külaliste vastuvõtukulud;

Edukad ettevõtted kaaluvad läbi maksude erinevad mõjud, enne kui teevad oma äriotsuseid, et mitte maksta rohkem kui on nende seaduslik kohustus. See muudab rahvusvaheliste regulatsioonidega kooskõlas olemise, konsultatsiooni ja struktureerimise ettevõtete üldise strateegia oluliseks osaks.