Ettevõtte juriidiliste toimingute hinnakiri

Erinevad muudatused Eesti ettevõtte andmetes tuleb registreerida äriregistris. Pakume äriühingu või mittetulundusühingu kompaktset lahendust alates dokumentide koostamisest ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis. Teenus sobib nii residentidele, e-residentidele kui ka mitteresidentidele. Koostame hinnapakkumise vastavalt muudatuste sisule.

Teeme muudatused registrikaardil ja registriandmetes:

 • Ettevõtte juriidilise nime muutmine €55
 • Ettevõtte juriidilise aadressi muutmine €35
 • Ettevõtte sidevahendite muutumine €35
 • Juhatuse liikme(te) määramine €55
 • Juhatuse liikme(te) eemaldamine €55
 • Nõukogu koosseisu muutmine al. €70
 • Põhikirja muutmine al. 50€
 • Ettevõtte osakapitali muutmine al. €75
 • Finantsaasta muutmine €55
 • Tegelike kasusaajate muutmine €35
 • Kohustuslikust reservkapitalist loobumine €35
 • Ettevõtte likvideerimise registreerimine al. €55
 • Ettevõtte ümberkujundamine al. €150
 • Firmade ühinemine / jagunemine al. €150
 • Audiitori määramine al. €55

Teenused mida kliendid enim küsivad.

Lõplik hind sõltub kliendi vajadustest täpsemalt:

 • Aadressi muutmine ilma põhikirja muutmata: €35
 • Juhatuse liikmete, ärinime ja põhikirja muutmine: al. €50
 • Finantsaasta muutmine €55
 • Kapitali suurendamine või vähendamine: al. €75
 • Omanikevahetus ilma muudatusteta B-kaardil: al €75
 • Omanikevahetus koos muudatustega B-kaardil: al. €125
 • Põhikirja muutmine: al. €50

Eelnevalt mainitud teenuse hinnad ei sisalda riigilõivu ning vajaduse korral notari tasu. Lõplik hind sõltub töömahust ja protsessi mahust, tehingu osapoolte arvust ning vajadusel notari tasust.


Äriühingu osade ost-müük tuleb reeglina vormistada notari kaudu.

Notariaalse tehingu ettevalmistamiseks on vaja meile esitada järgmised andmed ja dokumendid:

 • Firma nimi ja registrikood.
 • Osanike nimed koos osade jaotusega.
 • Tehinguosaliste isikuandmed: nimed, isiku- või registrikoodid, täpsed aadressid.
 • Müüjate perekonnaseisud praegu ning osanikuks saamise ajal. Kui müüdav osa kuulub abieluvara hulka, siis ka abikaasa andmed.
 • Milline on müügihind?
 • Kes maksab notari tasu?
 • Abikaasa (endise abikaasa) nõusolekut ei ole vaja, kui müüdav osa on omandatud enne abiellumist või kui abikaasade vahel on sõlmitud notariaalne ühisvara jagamise leping või kui vara on jagatud kohtuotsusega.

 

Vajalik teada:

 • Vajadusel tuleb dokumentide tõlked tellida lisatasu eest.
 • Äriregistri menetlusaeg on kuni 5 tööpäeva.
 • Kaubamärgi registreerimine võtab umbes neli kuud.