Toetused alustavale ettevõtjale

Paljudel alustavatel ettevõtjatel on hulganisti ideid ja kõrge motivatsioon, kuid vahendeid ettevõtte käima saamiseks ei pruugi alati piisavalt jaguda. Õnneks aitavad unistusi täita alustava ettevõtte toetused.

Kui otsides rahastuse võimalusi, tasuks kindlasti uurida ka riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate alustavate ettevõtete toetuste kohta.

Alustaval ettevõtjal on võimalik saada oma äri käivitamiseks rahalist toetust Euroopa Liidu fondide kaudu. Otsides finantseerimisvõimalusi, tasuks kindlasti uurida ka riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate ettevõtlustoetuste kohta.

toetused alustavale ettevõtjale

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Toetuste leidmisel oma projektidele aitavad teid maakondlikud arenduskeskused, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust. Arenduskeskustest saate infot nii eurotoetuste kohta kui ka teiste võimalike toetuse allikate kohta ning erasektori konsultantide ja nende teenuste kohta.

Nõustamine Tallinna ettevõtluskeskuses

Ettevõtlusega alustamisel pakub Tallinna ettevõtluskeskus tasuta nõustamisteenust, sh nõustatakse äriplaani ja finantsprognooside koostamisel.

Starditoetus

Alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud, saab taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu starditoetust. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 eurot.

Starditoetuse taotlemiseks on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse RTK struktuuritoetuste e-keskkonnas.

Starditoetust saab kasutada materiaalse põhivara soetamiseks, turundustegevusteks, rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) toetused

EAS pakub alustavale ettevõtjale toetusi ja nõustamisteenuseid ning ka praktilisi koolitusi ja töötubasid, mida juhendavad oma valdkonna eksperdid.

Töötukassa toetus töötule ettevõtluse alustamiseks

Töötukassast saab alustava ettevõtte toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes:

  • on vähemalt 18-aastane ja
  • on läbinud ettevõtluskoolituse vähemalt 56 tundi
  • kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemust vähemalt 1 aasta.

Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühinguna või füüsilisest isikust ettevõtjana ning toetuse suurus on kuni € 6000. Lugege lähemalt ettevõtluse alustamise toetusest 

 

Euroopa Liidu struktuurifondide toetused

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on võimalik taotleda toetusi konkreetsete toetusmeetmete raames ning avatud taotlusvoorude kaudu, mida korraldavad rakendusüksused. Üksikasjalikumaid nõuandeid projekti kavandamiseks ja elluviimiseks leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

 

Horisont 2020

Raamprogrammi Horisont 2020 projektikonkursi VKE instrument sihtrühm on innovaatilised ja tugeva kasvupotentsiaaliga väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Toetust saab taotleda nii äriplaani koostamiseks kui tootearenduse läbiviimiseks. Horisont 2020 avatud konkursid leiate Funding and Tenders portaalis.

Täpsemat infot oma ettevõtte võimaluste kohta saab Eesti Teadusagentuuri konsultantidelt.

Stardilaen KredExist

Alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud väike- ja keskmised ettevõtted saavad taotleda äri alustamiseks stardilaenu Kredexist. Võrreldes tavalaenuga on stardilaenu eelis see, et ettevõtjal tuleb oma isikliku varaga vähem riskida.

Stardilaen on eelkõige kõige parem lahendus ettevõtetele, mis on alles tegevusega alguspunktis, sest neil on lühikese krediidiajaloo tõttu pangalaenu keeruline saada. Ühele taotlejale väljastatav suurim laenusumma on 100 000 eurot, millest võib kuni 50 000 eurot kasutada käibevahenditeks.

Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.