EORI numbri registreerimine

Millisel juhul on EORI numbrit vaja registreerida?

Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. EORI (ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

EORI numbri registreerimise hind 35 eurot (ühekordne) sisaldub:

  • Taotluse ettevalmistamine kliendi poolt antud andmetega.
  • Taotluse elektrooniline esitamine Maksu- ja Tolliametile.

Saadaval lisatasu eest:

  • Vastamine Maksu- ja Tolliameti täiendavatele küsimustele (tunnihind 55€).
  • Raamatupidamisteenus
EORI numbri registreerimine

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukohariigi tolliasutus. Ettevõtjad, kes ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, peab registreerima selle liikmesriigi tolliasutus, kus ettevõtja teeb või kavatseb teha oma kõige esimese tollitoimingu.

Ettevõtjal tohib olla ainult üks (kehtiv) EORI number ning seda numbrit tuleb kasutada kõikides Euroopa Liidus tehtavates tollitehingutes ja tolliga seotud tegevuses.

Äriühingu filiaal peab kasutama emafirma EORI numbrit.


EORI numbri kehtivuse kontroll
  VAATA SIIT

Kui isik on nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab vaadata EORI numbri kehtivust ning ettevõtja nime ja aadressi. Kui isik ei ole nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab kontrollida ainult EORI numbri kehtivust. Andmeid ei näidata reaalajas, vaid hilinemisega.


Ühendkuningriigi GB EORI numbri kehtivuse kontrollimine  VAATA SIIT

Ühendkuningriigis väljastatud GB EORI number ei kehti Euroopa Liidus.