Käibemaksunumbri registreerimine

Millal on minu ettevõttel vaja registreerida KMKR number?

Võid alustada oma teenuste müümist ilma käibemaksunumbrita, kuid ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena on kohustuslik, kui:

 • käive ületab kalendriaasta algusest arvestades 40 000 eurot (erand kehtib müügile ÜKSNES väljaspool ELi) JA/VÕI
 • hakkad osutama digiteenuseid (tarkvara, digitaalne sisu vms) Euroopa Liidu üksikisikutele või ettevõtetele, kellel puudub VIESi andmebaasi andmeil kehtiv käibemaksunumber (st ettevõte peab olema registreeritud liidu erikorraga OSS)
 • ostad teenuseid (nt. Google, Facebook jne) või kaupa (aastas üle 10 000 euro) väljaspool Eestit
Käibemaksunumbri registreerimine

Piiratud käibemaksukohustuslasena registreeritakse ettevõte, kelle ühendusesiseselt soetatud kaupade maksustatav väärtus ületab aasta algusest 10 000 eurot. Emaettevõtja ja tütarettevõtjad registreeritakse käibemaksugrupina. Nii registreerimiseks kui registrist kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile avaldus.

Kui ükski ülaltoodud tingimus ei ole täidetud, on käibemaksukohustuslase staatuse taotlemine vabatahtlik.

TEENUSE HINNAD:

 • Eesti käibemaksukohuslaseks registreerimise – ja lõpetamise tugiteenus, ühekordne teenustasu €50
 • OSS/IOSS registreerimine, ühekordne teenustasu €65
 • EORI numbri taotlemine, ühekordne teenustasu €50

Käibemaksunumbri registreerimise hind 50 eurot (ühekordne) sisaldub:

 • Taotluse ettevalmistamine kliendi poolt antud andmetega
 • Taotluse elektrooniline esitamine Maksu- ja Tolliametile

Saadaval lisatasu eest:

 • Vastamine Maksu- ja Tolliameti täiendavatele küsimustele (tunnihind 55€)
 • Volikirja alusel esindamine
 • Raamatupidamisteenus

Protsessi käik:

 • Pärast makse sooritamist saadame Sulle küsimused, millele tuleb vastata
 • Täidame vastuste põhjal ära kõik vajalikud vormid
 • Kui oled e-resident, saad meile digitaalselt anda õiguse ettevõtte nimel taotlus esitada
 • Kui Sa ei ole e-resident, siis tuleb Tallinnasse tulla või volitada Goals Accounting esindaja ettevõtet esindama
 • Me saadame taotluse maksuametisse. Kui neil on täiendavaid küsimusi, aitame nendele vastamisel
 • Käibemaksunumber saab registreeritud viiepäeva jooksul

Oluline informatsioon:

 • Enne käibemaksunumbri taotluse esitamist peab ettevõttel olema kehtiv pangakonto/IBAN.
 • Käibemaksunumbri registreerimiseks on vaja, et juhatuse liige külastaks maksuametit või allkirjastaks taotluse digitaalselt või määraks Goals Accounting esindaja ettevõtet volikirja alusel esindama.
 • Kui ettevõttel on käibemaksunumber, muutuvad igakuised deklaratsioonid kohustuslikuks.
 • Maksu- ja Tolliametil on enne käibemaksunumbri registreerimist õigus esitada täiendavaid küsimusi.

Kuidas ma saan endale KMKR numbri ja kui kaua selleks aega kulub?

Tuleb arvesta, et käibemaksukohustuslase staatuse saamine peab olema põhjendatud. Pead olema oma kavandatud äritegevusega seoses läbipaistev. Abiks on see, kui tegeled juba oma Eesti ettevõttes äritegevusega (tingimusel, et Sa ei ürita süsteemi kuritarvitada).

KMKR numbri taotluse töötlemine võib võtta kuni viis tööpäeva aega kuid kui kõik on korras kulub vähem kui viis minutit.

Sinu Eesti KMKR number tehakse automaatselt VIESis kättesaadavaks, et Sinu äripartnerid saaksid seda vajaduse korral kontrollida.

Mis on konsultatsiooniteenuste käibemaksumäärad?

Kui Sa müüd teenuseid, mille puhul on vajalik inimese sekkumine, näiteks konsultatsiooniteenuseid, kehtivad järgmised näited.

 • Kui Sinu klient on ELi ettevõte (nt Saksamaalt) ja tal on kehtiv KMKR number, kehtib 0%-line käibemaks ja arvele pead lisama eriklausli: „Pöördmaksustamine“ (kliendi KMKR numbri kehtivust saad kontrollida siin)
 • Kui klient on Eesti üksikisik või ettevõte, pead kohaldama 20%-list käibemaksu (Eesti käibemaks)
 • Kui tegemist on ELi era- või ärikliendiga, kel EI ole kehtivat KMKR numbrit, pead kohaldama 20%-list käibemaksu (Eesti käibemaks)
 • Kui klient asub väljaspool ELi (nt USAs), ei ole vaja käibemaksu kohaldada (0%)

Käibemaksudeklaratsiooni (KMD) kooostamine ja esitamine.

Kalendrikuu möödudes ja Eesti Vabariigi käibemaksuseaduse kohaselt toimub käibemaksuarvestus. Käibemaksukohuslasest ettevõttel on kohustus pidada raamatupidamist ja üks põhjustest on käibemaksudeklaratsiooni (KMD) esitamise  kohustus järgneva kuu 20-dal kuupäeval. Deklaratsiooni esitamiseks sisestatakse raamatupidamisse kõik müügiarved ning saadakse sealt käibemaksu kohustuse  summa ning samuti sisestatakse kõik ostuarved ning nende sisendkäibemaksu summaarne summa lahutatakse maha tasutavast käibemaksukohustusest. Peale käibemaksude saldeerimist tekib kohustus tasuda käibemaksu või käibemaksu ettemaks maksuameti ettemaksu kontole.

Kohustuse tekkimisel tuleb käibemaks tasuda 20-dal kuupäeval maksuameti kontole. Maksekorraldusele kindlasti lisada enda ettevõtte viitenumber. Makseid saab teostada otse ka maksuameti kodulehelt, kui oled sisse loginud enda e-maksuametisse.