Erisoodustusega seotud maksud

Erisoodustus on selline kulu, mida maksuamet loeb peaaegu võrdväärseks palgaga ja nõuab selle peaaegu samaväärset maksustamist. Erisoodustust saab osutada ainult inimesele, kes on ettevõttega seotud.

Erisoodustuse alla kuuluvad kaubad, teenused või rahaliselt hinnatavad kingitused, mida seoses töösuhtega tööandjana oma töötajale võimaldate. Sisuliselt on erisoodustuse näol tegemist töötajale antava lisatuluga, millelt peate tasuma tulu- ja sotsiaalmaksu.

erisoodustusega seotud maksud

Maksustatavad erisoodustused

Erisoodustus peab olema töötaja jaoks rahalise väärtusega. Näiteks: tööandja maksis kinni raamatupidaja siiditrükki kursuse. Tööks see vajalik ei ole ja muidu oleks raamatupidaja ise selle kursuse oma netopalgast kinni maksnud ja järelduseks on kulu erisoodustus ning kuulub maksustamisele.

Erisoodustuseks loetakse:

– eluasemekulude katmist (nt tasuta korter õpetajale),

– lähetuskulude nõutud määradest ohtramat maksmist (nt luksuslik spahotell),

– tavakliendiga võrreldes soodsama hinnaga või hoopis tasuta kauba või teenuse müümist,

– tööga mitteseotud kindlustusmaksete maksmist (nt pensionikindlustus),

– lubatust madalama intressiga laenu andmist,

– turuhinnast kõrgema hinnaga kaupade või teenuste ostmine,

– laenu tagasinõudmata jätmine,

– muu tööks mittevajaliku koolituse eest tasumine (nt siiditrükk).

Maksustatavad erisoodustused jagunevad nelja gruppi.

 1. Töötervishoid

Erisoodustuse eest maksu tasumise kohustus võib teil tekkida esmaabivahendite ja ravimite soetamisel, töötajate vaktsineerimisel ning nendele prillide ostmisel, tööriiete soetamisel, tööolme parandamisel ja veel mitmel juhul.

 1. Sõiduauto

Erisoodustuse maksmise kohustus tekib juhul, kui annate ettevõtte sõiduki töötajale kasutamiseks tasuta või soodushinnaga. Samuti tuleb tasuda erisoodustusmaksu siis, kui hüvitate töötajale tema isikliku auto kasutamise kulud suuremas mahus, kui on kehtivad piirmäärad.

Isikliku auto kasutamise hüvitise ehk autokompensatsiooni maksmist reguleerib valitsuse määrus.

Kui töötaja kasutab töösõitudeks isiklikku autot, on maksuvabaks piirmääraks on 335 eurot kuus, ühe sõiduauto ja inimese kohta ühes ettevõttes, sõidupäeviku alusel. Kui tehakse sõite mitme ettevõtte kasuks ja peetakse korrektselt sõidupäevikut, siis võib igast ettevõttest maksta kuni 335 eurot. Loe lisaks, mis kulutused on veel maksuvabad.

Lisaks isikliku auto kasutamise kompensatsiooni maksmisele on võimalus ka osta või rentida auto ettevõtte nimele, sellisel juhul kannab kõik autoga seotud kulud ettevõte.

Krista Teearu artiklist: Kuidas käib ettevõtte sõiduauto maksustamine?

 

 1. Lähetused

Erisoodustusega on tegemist ka siis, kui maksate töötajale hüvitist töölähetuse eest Eestis või välisriigis. Lähetusega seotud kulude hüvitamine ning päevaraha maksmine üle maksuvaba piirmäära maksustatakse tulumaksuga.

Välislähetuse korral makstakse päevaraha, mis on ette nähtud peamiselt toidukulude katmiseks. Tööandja peab maksma välislähetuse päevaraha vähemalt 22.37 eurot päevas, maksuvabalt võib maksta kuni 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Üle piirmäära makstud päevaraha maksustatakse lisatasuna.

Piirid päevaraha maksmisel

 • lähetuskoht peab asuma vähemalt 50 km töökoha asula piirist,
 • lähetusse minemise päeval peab välisriiki suunduv sõiduk väljuma vähemalt kell 21.00 ja saabumise päeval saabuma vähemalt kell 3.00, siis võib mõlemal juhul maksta päevaraha lubatud piirides.

Eestisisese lähetuse korral maksuvabalt päevaraha maksta ei saa.

Toidukulusid lähetuskulude hulka ei loeta ja maksuvabalt hüvitada ei saa, need kompenseeritakse päevaraha kaudu. Eestisisesel lähetuse korral on arvamused kahetised, maksuamet arvab igatahes, et töötaja võiks omal kulul süüa.

 1. Siirdehinnad

Siirdehindade reeglid kehtivad seotud isikute vaheliste tehingute jaoks ja nende  eesmärgiks on vähendada maksude planeerimise võimalusi.

Põhimõte on lihtne – „seotud isikud“ peavad omavahelistes tehingutes kasutama sama hinnakujunduse põhimõtet kui tavapärastes, mitteseotud isikutega tehtud tehingutes. Hinna erinevus turuhinnast loetakse kasumi jaotamiseks ja maksustatakse tulumaksuga, analoogselt dividendidega (tulumaksuseadus §50 lg 4). Siirdehindade ümber on ehitatud suur teooria koos väga kallite

konsultatsiooniteenustega, aga väikeettevõte peaks teadma järgmist:

 • Kes on seotud isikud tulumaksuseaduse mõistes?
 • Kuidas määrata turuhinda?
 • Kes ja kuidas peab dokumenteerima?
 • Muud erisoodustused

Lisaks eelnevatele tuleb teil erisoodustuse eest tasuda täiendavalt makse ka siis, kui katate töötajate eluaseme- ja transpordikulusid, annate neile väga soodsalt laenu, annate tasuta või turuhinnast odavamalt üle väärtpabereid või tasute koolituskulusid.

Kes on seotud isikud tulumaksuseaduse mõistes?

Definitsioon on toodud tulumaksuseaduse §8 ja paraku on loetelu lahtine, mis jätab maksuametnikule hindamisruumi.

Isikud loetakse omavahel seotuteks kui:

 • neil on ühine majanduslik huvi (nt pereliikmed või sama kontserni ettevõtted) või
 • ühel isikul on teise üle valitsev mõju (nt omanik ja tema ettevõte)

Igal juhul loetakse omavahel seotuteks (veidi lihtsustatud loetelu):

 • isik ja tema abikaasa (sh elukaaslane), nende lapsed; mõlema abikaasa vanemad, õed ja vennad,
 • ühte kontserni kuuluvad äriühingud (emaettevõtja koos oma tütarettevõtjatega),
 • omanik ja ettevõte, kui omanik omab ettevõttest vähemalt 10% (üksi või koos endaga seotud isikutega),
 • ettevõtted, kellel kõigil on vähemalt 50% ulatutuses sama omanik (üksi või koos temaga seotud isikutega),
 • ühe ettevõtte omanikud, kellele igale kuulub vähemalt 25% ettevõttest,
 • ettevõtted, kelle juhatuse liikmed on samad isikud,
 • tööandja ja töötaja koos oma pereliikmetega (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad),
 • ettevõte ja tema juhatuse liige koos oma pereliikmetega (abikaasa, lapsed, vanemad).

Kui juhatuse liige/omanik tahab tehinguid enda ja oma ettevõtte või oma erinevate ettevõtete vahel (kõige levinumad variandid), siis peab hoolega jälgima, et tehing oleks tehtud tavapärase hinnaga ehk turuhinnaga.

Erisoodustuse hind ja tasumine

Erisoodustuse hinna arvutamise aluseks on enamasti erisoodustusena antud kaupade ja teenuste turuhind. Teil tuleb erisoodustuse andmise eest tasuda tulu- ja sotsiaalmaksu. Erisoodustusena antud kauba või teenuse ostult ei ole teil võimalik küsida tagasi käibemaksu. Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ning eelneva kuu deklaratsioon tuleb teil esitada ning maks tasuda Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.