Ettevõtte asutamine

Tänapäeval uut firmat luua ei ole üldsegi keeruline. Seda tehakse kas internet teel või notari kaudu. Pärast riigilõivu tasumist saab Teist omanik vähem kui ööpäeva jooksul kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva.

Goals Accounting aitab valida õiget omandivormi sõltuvalt äritegevuse planeerimisest. Samuti toetades Teid just raamatupidamises, eriti kui olete alustav ettevõtja ja pole ettevõtlusega kokku puutunud. Ettevõtlusvormide kohta on Teil võimalik lugeda täpsemalt Eesti Äriseadistikust.

ettevõtte asutamine

Osaühingu asutamine ettevõtjaportaalis

  • Vali oma ettevõttele nimi, kontrolli selle sobivust äriregistri portaalis.
  • Kontrolli, kas selle nimega saad registreerida omale .ee domeeni (ee ja veebimajutus.ee)
  • Raha on sul vaja: ettevõtte asutamise riigilõivuks 265 eurot ja osakapitali sissemakseks 2500 eurot (mitterahalist sissemakset kiirmenetluses kasutada ei saa). NB! kontrolli, kas su pangas määratud ülekandelimiidid on piisavad, kui mitte, siis saab limiite internetipangas kiirelt muuta. Lubatud on asutada osaühing ka ilma sissemakseta.
  • Uuri välja oma valitud tegevusala EMTAK kood.
  • Kes on osanikud ja kes on juhatuse liikmed?
  • Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress?
  • Milline saab olema osaühingu juhtimine?
  • Uuri enne riskide kohta. Palgatöölt OÜ-tajaks võib kaasa tuua soovimatuid makse.
  • Ja siis võtadki kätte ja logid end e-äriregistrisse sisse ID-kaardiga ja teed selle asutamisprotsessi läbi. Asutamisprotsessi käigus avad endale oma kodupangas ka ettevõtte stardikonto.

 

Kui suured on osaühingu asutamise kulud?

Riigilõiv osaühingu registrisse kandmise eest on 200 eurot. Kui soovite osaühingu asutada elektrooniliselt kiirmenetlusega e-äriregistri portaali kaudu, on riigilõiv 265 eurot. Riigilõivu on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse.

Osaühingu asutamisel notari juures tuleb teil tasuda registritoimingute eest riigilõiv 200 eurot ja sellele lisanduvad notari tasud. Notari tasu täpne suurus sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notari tasudele lisandub käibemaks.

Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.

Osaühingut saab asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Sellisel viisil asutatud osaühingu varaks on nõue osaniku vastu, kes peab asutamisel kokku lepitud suuruses sissemakse tulevikus tasuma.

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb teha veel erinev hulk samme.

Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse osaühingu osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma osaühingu äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik.

Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda omavalitsuselt või vastavalt riigiasutuselt tegevusluba või litsentsi.

Kui teie osaühingu planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida käibemaksukohustuslasena maksu- ja tolliametis.

Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

NB! E-äriregistris saab uue ettevõtte asutamise käigus registreerida loodav ühing kohe ka käibemaksukohustuslaseks ning samas registreerida töötajad.

KASULIKUD VIITED: