Majandustarkvarade juhendamine ja koolitus

Juhendame majandustarkvara üksikuid mooduleid ja abistame praktiliste näidetega. Paneme kokku vajaduspõhiselt just Sinule mõeldud õppeprogrammi sealjuures aidates valida Sinule õiget raamatupidamise tarkvara vastavalt äriühingu vajadusele.

Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised majandustarkvarast ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi erinevad töölõigud otse programmis sh. alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja aruande koostamiseni.

Majandustarkvara juhendatud praktikaga on suunatud  inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – raamatupidajad,  finantsjuhid, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Standard
Books


Directo

Merit
Activa

Majandustarkvara Standard Books, Merit Aktiva, Directo praktiline individuaalse juhendamise hind on 50€ tund +km.

Kompaktse programmi koolituse teemad (NB! saab valida moodulite kaupa), valides üks majandustarkvaradest:

Standard Books, Merit Aktiva, Directo 

 1. Majandustarkvara tutvustamine ja seadistamine.- Kontoplaan
  – Algsaldod
  – Majandusaasta
  – Ostu- ja müügi moodulid
 2. Osaühingu majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites MAJANDUSTARKVARAS.
 3. MÜÜGI MOODUL:
  – Müük / Artiklid / Kliendid
  – Müügiarve kujundamine
  – Arvete koostamine, parandamine, saatmine
  – Perioodilised arved
  – E-arved
  – Arved välisriiki 
  – Erinevad valuutad
  – Müügiaruanded
  – Raha laekumine
  – Võlglaste aruanne
  – Ettemaksud
  – Tasaarveldused
  – Meeldetuletused
  – Saldoteatised
  – Lootusetud võlad
  – Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
 4. OSTU MOODUL:
  – Ostuarvete sisestamine
  – Artiklid / Tarnijad / Kulud / Kaubad
  – Materiaalne põhivara
  – Kulude periodiseerimine
  – Kuluaruanded
  – Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 5. Käibemaksukohustuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase raamatupidamisest. Maksukohustuse tekkimine.
 6. PÕHIVARA MOODUL:
  – Põhivara amortisatsiooni arvestus
  – Põhivarade mahakandmine
  – Ümberhindamine
  – Ümberklassifitseerimine
  – Kuidas lisada põhivara kaarte ja koostada aruandeid.
 7. LAOARVESTUS:
  – Lao liikumised
  – Laokaupade algsaldod sisestatakse lao sissetulekuna
  – Kaupade ja materjalide kuluks kandmine
  – Toodangu arvele võtmine
  – Laokaupade müügiarvele kreeditarve tegemine
  – Laokauba soetushinnale täiendavate kulude jagamine ostuarvel
  – Artiklite loomine/muutmine
  – Laoseisu aruanne
  – Detailne kauba liikumise aruanne
  – Laoseisu kontrollaruanne
  – Laokaupade analüüsi aruanne
  – Kaupade käibeandmik
  – Omahinna ümberarvestus
 8. Raamatupidamise korraldamine
  – E-arved ja sh paberivaba raamatupidamine
  – Masinloetavad dokumendid 
  – Andmete import
  – Käibemaksu deklaratsiooni import
  – Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed töövõtted
 9. Põhiaruannete koostamine (Bilanss, Kasumiaruanne, Pearaamat, Käibeandmik jne.)
  – Majandusseisu hindamine
  – Aruannete seosed
  – Algdokumentide ja raamatupidamise kannetega
 10. Majandusaasta lõpetamine Majandusaasta aruande koostamine
 11. PALGA MOODUL:
  – Töötasu, erisoodustuste, kingituste ja annetuste ning vastuvõtukulude
  – Ettevõtlusega mitteseotud kulude aspektid, nende maksustamine ja kirjendamine.

Koolitus ja juhendamine toimub kokkuleppel ning vajadusel saame teha õhtustel aegadel.

Samuti viime läbi koolitusi kliendi soovil kontoriruumides, zoomi vahendusel ja meie poolt valitud koolituse ruumides.